חפש לפי קטגוריה

אם יש לכם קוד קופון, הקלידו אותו כאן:
אירועים ביום 21/08/2019
21/08/2019
יום ד
10:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
21/08/2019
יום ד
10:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
21/08/2019
יום ד
11:00
סרט: בונים עולם
סינמטריקס
21/08/2019
יום ד
11:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
21/08/2019
יום ד
11:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
21/08/2019
יום ד
11:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
21/08/2019
יום ד
11:30
סרט: לעוף
סינמטריקס
21/08/2019
יום ד
11:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
21/08/2019
יום ד
12:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
21/08/2019
יום ד
12:00
סרט: העולם הלוהט
סינמטריקס
21/08/2019
יום ד
12:00
פאב לאב - קליידוסקופ
פאב לאב 15
21/08/2019
יום ד
12:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
21/08/2019
יום ד
12:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
21/08/2019
יום ד
12:30
סרט: מסע ביקום
סינמטריקס
21/08/2019
יום ד
12:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
21/08/2019
יום ד
13:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
21/08/2019
יום ד
13:00
סרט: מסע ביקום (ערבית)
סינמטריקס
21/08/2019
יום ד
13:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
21/08/2019
יום ד
13:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
21/08/2019
יום ד
13:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
21/08/2019
יום ד
14:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
21/08/2019
יום ד
14:00
סרט: פלא-גוף
סינמטריקס
21/08/2019
יום ד
14:00
פאב לאב - קליידוסקופ
פאב לאב 15
21/08/2019
יום ד
14:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
21/08/2019
יום ד
14:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
21/08/2019
יום ד
14:30
סרט: מסע ביקום
סינמטריקס
21/08/2019
יום ד
14:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
21/08/2019
יום ד
15:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
21/08/2019
יום ד
15:00
סרט: העולם הלוהט
סינמטריקס
21/08/2019
יום ד
15:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
21/08/2019
יום ד
15:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
21/08/2019
יום ד
15:30
סרט: בונים עולם
סינמטריקס
21/08/2019
יום ד
15:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
21/08/2019
יום ד
16:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
21/08/2019
יום ד
16:00
סרט: לעוף
סינמטריקס
21/08/2019
יום ד
16:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
21/08/2019
יום ד
16:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
21/08/2019
יום ד
16:30
סרט: מסע ביקום
סינמטריקס
21/08/2019
יום ד
16:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
21/08/2019
יום ד
17:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
21/08/2019
יום ד
17:00
סרט: העולם הלוהט
סינמטריקס
21/08/2019
יום ד
17:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
21/08/2019
יום ד
17:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
21/08/2019
יום ד
17:30
סרט: פלא-גוף
סינמטריקס
21/08/2019
יום ד
18:00
סרט: בונים עולם
סינמטריקס
אירועים ביום 22/08/2019
22/08/2019
יום ה
10:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
22/08/2019
יום ה
10:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
22/08/2019
יום ה
11:00
סרט: בונים עולם
סינמטריקס
22/08/2019
יום ה
11:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
22/08/2019
יום ה
11:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
22/08/2019
יום ה
11:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
22/08/2019
יום ה
11:30
סרט: לעוף
סינמטריקס
22/08/2019
יום ה
11:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
22/08/2019
יום ה
12:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
22/08/2019
יום ה
12:00
סרט: העולם הלוהט
סינמטריקס
22/08/2019
יום ה
12:00
פאב לאב - מסגרות לתמונה
פאב לאב 15
22/08/2019
יום ה
12:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
22/08/2019
יום ה
12:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
22/08/2019
יום ה
12:30
סרט: מסע ביקום
סינמטריקס
22/08/2019
יום ה
12:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
22/08/2019
יום ה
13:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
22/08/2019
יום ה
13:00
סרט: מסע ביקום (ערבית)
סינמטריקס
22/08/2019
יום ה
13:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
22/08/2019
יום ה
13:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
22/08/2019
יום ה
13:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
22/08/2019
יום ה
14:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
22/08/2019
יום ה
14:00
סרט: פלא-גוף
סינמטריקס
22/08/2019
יום ה
14:00
פאב לאב - מסגרות לתמונה
פאב לאב 15
22/08/2019
יום ה
14:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
22/08/2019
יום ה
14:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
22/08/2019
יום ה
14:30
סרט: מסע ביקום
סינמטריקס
22/08/2019
יום ה
14:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
22/08/2019
יום ה
15:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
22/08/2019
יום ה
15:00
סרט: העולם הלוהט
סינמטריקס
22/08/2019
יום ה
15:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
22/08/2019
יום ה
15:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
22/08/2019
יום ה
15:30
סרט: בונים עולם
סינמטריקס
22/08/2019
יום ה
15:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
22/08/2019
יום ה
16:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
22/08/2019
יום ה
16:00
סרט: לעוף
סינמטריקס
22/08/2019
יום ה
16:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
22/08/2019
יום ה
16:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
22/08/2019
יום ה
16:30
סרט: מסע ביקום
סינמטריקס
22/08/2019
יום ה
16:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
22/08/2019
יום ה
17:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
22/08/2019
יום ה
17:00
סרט: העולם הלוהט
סינמטריקס
22/08/2019
יום ה
17:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
22/08/2019
יום ה
17:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
22/08/2019
יום ה
17:30
סרט: פלא-גוף
סינמטריקס
22/08/2019
יום ה
18:00
סרט: בונים עולם
סינמטריקס
אירועים ביום 23/08/2019
23/08/2019
יום ו
10:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
23/08/2019
יום ו
10:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
23/08/2019
יום ו
11:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
23/08/2019
יום ו
11:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
23/08/2019
יום ו
11:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
23/08/2019
יום ו
11:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
23/08/2019
יום ו
12:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
23/08/2019
יום ו
12:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
23/08/2019
יום ו
12:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
23/08/2019
יום ו
12:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
23/08/2019
יום ו
13:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
23/08/2019
יום ו
13:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
23/08/2019
יום ו
13:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
אירועים ביום 24/08/2019
24/08/2019
שבת
10:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
24/08/2019
שבת
10:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
24/08/2019
שבת
11:00
סרט: בונים עולם
סינמטריקס
24/08/2019
שבת
11:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
24/08/2019
שבת
11:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
24/08/2019
שבת
11:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
24/08/2019
שבת
11:30
סרט: לעוף
סינמטריקס
24/08/2019
שבת
11:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
24/08/2019
שבת
12:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
24/08/2019
שבת
12:00
סרט: העולם הלוהט
סינמטריקס
24/08/2019
שבת
12:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
24/08/2019
שבת
12:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
24/08/2019
שבת
12:30
סרט: מסע ביקום
סינמטריקס
24/08/2019
שבת
12:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
24/08/2019
שבת
13:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
24/08/2019
שבת
13:00
סרט: מסע ביקום (ערבית)
סינמטריקס
24/08/2019
שבת
13:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
24/08/2019
שבת
13:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
24/08/2019
שבת
13:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
24/08/2019
שבת
14:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
24/08/2019
שבת
14:00
סרט: פלא-גוף
סינמטריקס
24/08/2019
שבת
14:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
24/08/2019
שבת
14:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
24/08/2019
שבת
14:30
סרט: מסע ביקום
סינמטריקס
24/08/2019
שבת
14:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
24/08/2019
שבת
15:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
24/08/2019
שבת
15:00
סרט: העולם הלוהט
סינמטריקס
24/08/2019
שבת
15:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
24/08/2019
שבת
15:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
24/08/2019
שבת
15:30
סרט: בונים עולם
סינמטריקס
24/08/2019
שבת
15:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
24/08/2019
שבת
16:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
24/08/2019
שבת
16:00
סרט: לעוף
סינמטריקס
24/08/2019
שבת
16:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
24/08/2019
שבת
16:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
24/08/2019
שבת
16:30
סרט: מסע ביקום
סינמטריקס
24/08/2019
שבת
16:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
24/08/2019
שבת
17:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
24/08/2019
שבת
17:00
סרט: העולם הלוהט
סינמטריקס
24/08/2019
שבת
17:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
24/08/2019
שבת
17:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
24/08/2019
שבת
17:30
סרט: פלא-גוף
סינמטריקס
24/08/2019
שבת
18:00
סרט: בונים עולם
סינמטריקס
אירועים ביום 25/08/2019
25/08/2019
יום א
10:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
25/08/2019
יום א
10:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
25/08/2019
יום א
11:00
סרט: בונים עולם
סינמטריקס
25/08/2019
יום א
11:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
25/08/2019
יום א
11:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
25/08/2019
יום א
11:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
25/08/2019
יום א
11:30
סרט: לעוף
סינמטריקס
25/08/2019
יום א
11:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
25/08/2019
יום א
12:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
25/08/2019
יום א
12:00
סרט: העולם הלוהט
סינמטריקס
25/08/2019
יום א
12:00
פאב לאב - קליידוסקופ
פאב לאב 15
25/08/2019
יום א
12:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
25/08/2019
יום א
12:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
25/08/2019
יום א
12:30
סרט: מסע ביקום
סינמטריקס
25/08/2019
יום א
12:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
25/08/2019
יום א
13:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
25/08/2019
יום א
13:00
סרט: מסע ביקום (ערבית)
סינמטריקס
25/08/2019
יום א
13:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
25/08/2019
יום א
13:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
25/08/2019
יום א
13:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
25/08/2019
יום א
14:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
25/08/2019
יום א
14:00
סרט: פלא-גוף
סינמטריקס
25/08/2019
יום א
14:00
פאב לאב - קליידוסקופ
פאב לאב 15
25/08/2019
יום א
14:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
25/08/2019
יום א
14:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
25/08/2019
יום א
14:30
סרט: מסע ביקום
סינמטריקס
25/08/2019
יום א
14:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
25/08/2019
יום א
15:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
25/08/2019
יום א
15:00
סרט: העולם הלוהט
סינמטריקס
25/08/2019
יום א
15:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
25/08/2019
יום א
15:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
25/08/2019
יום א
15:30
סרט: בונים עולם
סינמטריקס
25/08/2019
יום א
15:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
25/08/2019
יום א
16:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
25/08/2019
יום א
16:00
סרט: לעוף
סינמטריקס
25/08/2019
יום א
16:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
25/08/2019
יום א
16:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
25/08/2019
יום א
16:30
סרט: מסע ביקום
סינמטריקס
25/08/2019
יום א
16:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
25/08/2019
יום א
17:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
25/08/2019
יום א
17:00
סרט: העולם הלוהט
סינמטריקס
25/08/2019
יום א
17:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
25/08/2019
יום א
17:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
25/08/2019
יום א
17:30
סרט: פלא-גוף
סינמטריקס
25/08/2019
יום א
18:00
סרט: בונים עולם
סינמטריקס
אירועים ביום 26/08/2019
26/08/2019
יום ב
10:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
26/08/2019
יום ב
10:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
26/08/2019
יום ב
11:00
סרט: בונים עולם
סינמטריקס
26/08/2019
יום ב
11:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
26/08/2019
יום ב
11:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
26/08/2019
יום ב
11:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
26/08/2019
יום ב
11:30
סרט: לעוף
סינמטריקס
26/08/2019
יום ב
11:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
26/08/2019
יום ב
12:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
26/08/2019
יום ב
12:00
פאב לאב - מסגרות לתמונה
פאב לאב 15
26/08/2019
יום ב
12:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
26/08/2019
יום ב
12:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
26/08/2019
יום ב
12:30
סרט: מסע ביקום
סינמטריקס
26/08/2019
יום ב
12:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
26/08/2019
יום ב
13:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
26/08/2019
יום ב
13:00
סרט: מסע ביקום (ערבית)
סינמטריקס
26/08/2019
יום ב
13:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
26/08/2019
יום ב
13:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
26/08/2019
יום ב
13:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
26/08/2019
יום ב
14:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
26/08/2019
יום ב
14:00
סרט: פלא-גוף
סינמטריקס
26/08/2019
יום ב
14:00
פאב לאב - מסגרות לתמונה
פאב לאב 15
26/08/2019
יום ב
14:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
26/08/2019
יום ב
14:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
26/08/2019
יום ב
14:30
סרט: מסע ביקום
סינמטריקס
26/08/2019
יום ב
14:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
26/08/2019
יום ב
15:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
26/08/2019
יום ב
15:00
סרט: העולם הלוהט
סינמטריקס
26/08/2019
יום ב
15:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
26/08/2019
יום ב
15:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
26/08/2019
יום ב
15:30
סרט: בונים עולם
סינמטריקס
26/08/2019
יום ב
15:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
26/08/2019
יום ב
16:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
26/08/2019
יום ב
16:00
סרט: לעוף
סינמטריקס
26/08/2019
יום ב
16:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
26/08/2019
יום ב
16:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
26/08/2019
יום ב
16:30
סרט: מסע ביקום
סינמטריקס
26/08/2019
יום ב
16:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
26/08/2019
יום ב
17:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
26/08/2019
יום ב
17:00
סרט: העולם הלוהט
סינמטריקס
26/08/2019
יום ב
17:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
26/08/2019
יום ב
17:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
26/08/2019
יום ב
17:30
סרט: פלא-גוף
סינמטריקס
26/08/2019
יום ב
18:00
סרט: בונים עולם
סינמטריקס
אירועים ביום 27/08/2019
27/08/2019
יום ג
10:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
27/08/2019
יום ג
10:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
27/08/2019
יום ג
11:00
סרט: בונים עולם
סינמטריקס
27/08/2019
יום ג
11:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
27/08/2019
יום ג
11:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
27/08/2019
יום ג
11:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
27/08/2019
יום ג
11:30
סרט: לעוף
סינמטריקס
27/08/2019
יום ג
11:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
27/08/2019
יום ג
12:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
27/08/2019
יום ג
12:00
סרט: העולם הלוהט
סינמטריקס
27/08/2019
יום ג
12:00
פאב לאב - ברכות פופ אפ
פאב לאב 15
27/08/2019
יום ג
12:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
27/08/2019
יום ג
12:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
27/08/2019
יום ג
12:30
סרט: מסע ביקום
סינמטריקס
27/08/2019
יום ג
12:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
27/08/2019
יום ג
13:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
27/08/2019
יום ג
13:00
סרט: מסע ביקום (ערבית)
סינמטריקס
27/08/2019
יום ג
13:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
27/08/2019
יום ג
13:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
27/08/2019
יום ג
13:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
27/08/2019
יום ג
14:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
27/08/2019
יום ג
14:00
סרט: פלא-גוף
סינמטריקס
27/08/2019
יום ג
14:00
פאב לאב - ברכות פופ אפ
פאב לאב 15
27/08/2019
יום ג
14:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
27/08/2019
יום ג
14:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
27/08/2019
יום ג
14:30
סרט: מסע ביקום
סינמטריקס
27/08/2019
יום ג
14:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
27/08/2019
יום ג
15:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
27/08/2019
יום ג
15:00
סרט: העולם הלוהט
סינמטריקס
27/08/2019
יום ג
15:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
27/08/2019
יום ג
15:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
27/08/2019
יום ג
15:30
סרט: בונים עולם
סינמטריקס
27/08/2019
יום ג
15:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
27/08/2019
יום ג
16:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
27/08/2019
יום ג
16:00
סרט: לעוף
סינמטריקס
27/08/2019
יום ג
16:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
27/08/2019
יום ג
16:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
27/08/2019
יום ג
16:30
סרט: מסע ביקום
סינמטריקס
27/08/2019
יום ג
16:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
27/08/2019
יום ג
17:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
27/08/2019
יום ג
17:00
סרט: העולם הלוהט
סינמטריקס
27/08/2019
יום ג
17:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
27/08/2019
יום ג
17:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
27/08/2019
יום ג
17:30
סרט: פלא-גוף
סינמטריקס
27/08/2019
יום ג
18:00
סרט: בונים עולם
סינמטריקס
אירועים ביום 28/08/2019
28/08/2019
יום ד
10:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
28/08/2019
יום ד
10:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
28/08/2019
יום ד
11:00
סרט: בונים עולם
סינמטריקס
28/08/2019
יום ד
11:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
28/08/2019
יום ד
11:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
28/08/2019
יום ד
11:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
28/08/2019
יום ד
11:30
סרט: לעוף
סינמטריקס
28/08/2019
יום ד
11:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
28/08/2019
יום ד
12:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
28/08/2019
יום ד
12:00
פאב לאב - קליידוסקופ
פאב לאב 15
28/08/2019
יום ד
12:00
סרט: העולם הלוהט
סינמטריקס
28/08/2019
יום ד
12:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
28/08/2019
יום ד
12:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
28/08/2019
יום ד
12:30
סרט: מסע ביקום
סינמטריקס
28/08/2019
יום ד
12:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
28/08/2019
יום ד
13:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
28/08/2019
יום ד
13:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
28/08/2019
יום ד
13:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
28/08/2019
יום ד
13:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
28/08/2019
יום ד
14:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
28/08/2019
יום ד
14:00
סרט: פלא-גוף
סינמטריקס
28/08/2019
יום ד
14:00
פאב לאב - קליידוסקופ
פאב לאב 15
28/08/2019
יום ד
14:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
28/08/2019
יום ד
14:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
28/08/2019
יום ד
14:30
סרט: מסע ביקום
סינמטריקס
28/08/2019
יום ד
14:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
28/08/2019
יום ד
15:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
28/08/2019
יום ד
15:00
סרט: העולם הלוהט
סינמטריקס
28/08/2019
יום ד
15:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
28/08/2019
יום ד
15:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
28/08/2019
יום ד
15:30
סרט: בונים עולם
סינמטריקס
28/08/2019
יום ד
15:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
28/08/2019
יום ד
16:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
28/08/2019
יום ד
16:00
סרט: לעוף
סינמטריקס
28/08/2019
יום ד
16:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
28/08/2019
יום ד
16:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
28/08/2019
יום ד
16:30
סרט: מסע ביקום
סינמטריקס
28/08/2019
יום ד
16:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
28/08/2019
יום ד
17:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
28/08/2019
יום ד
17:00
סרט: העולם הלוהט
סינמטריקס
28/08/2019
יום ד
17:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
28/08/2019
יום ד
17:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
28/08/2019
יום ד
17:30
סרט: פלא-גוף
סינמטריקס
28/08/2019
יום ד
18:00
סרט: בונים עולם
סינמטריקס
אירועים ביום 29/08/2019
29/08/2019
יום ה
10:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
29/08/2019
יום ה
10:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
29/08/2019
יום ה
11:00
סרט: בונים עולם
סינמטריקס
29/08/2019
יום ה
11:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
29/08/2019
יום ה
11:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
29/08/2019
יום ה
11:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
29/08/2019
יום ה
11:30
סרט: לעוף
סינמטריקס
29/08/2019
יום ה
11:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
29/08/2019
יום ה
12:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
29/08/2019
יום ה
12:00
סרט: העולם הלוהט
סינמטריקס
29/08/2019
יום ה
12:00
פאב לאב - מסגרות לתמונה
פאב לאב 15
29/08/2019
יום ה
12:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
29/08/2019
יום ה
12:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
29/08/2019
יום ה
12:30
סרט: מסע ביקום
סינמטריקס
29/08/2019
יום ה
12:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
29/08/2019
יום ה
13:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
29/08/2019
יום ה
13:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
29/08/2019
יום ה
13:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
29/08/2019
יום ה
13:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
29/08/2019
יום ה
14:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
29/08/2019
יום ה
14:00
סרט: פלא-גוף
סינמטריקס
29/08/2019
יום ה
14:00
פאב לאב - מסגרות לתמונה
פאב לאב 15
29/08/2019
יום ה
14:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
29/08/2019
יום ה
14:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
29/08/2019
יום ה
14:30
סרט: מסע ביקום
סינמטריקס
29/08/2019
יום ה
14:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
29/08/2019
יום ה
15:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
29/08/2019
יום ה
15:00
סרט: העולם הלוהט
סינמטריקס
29/08/2019
יום ה
15:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
29/08/2019
יום ה
15:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
29/08/2019
יום ה
15:30
סרט: בונים עולם
סינמטריקס
29/08/2019
יום ה
15:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
29/08/2019
יום ה
16:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
29/08/2019
יום ה
16:00
סרט: לעוף
סינמטריקס
29/08/2019
יום ה
16:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
29/08/2019
יום ה
16:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
29/08/2019
יום ה
16:30
סרט: מסע ביקום
סינמטריקס
29/08/2019
יום ה
16:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
29/08/2019
יום ה
17:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
29/08/2019
יום ה
17:00
סרט: העולם הלוהט
סינמטריקס
29/08/2019
יום ה
17:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
29/08/2019
יום ה
17:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
29/08/2019
יום ה
17:30
סרט: פלא-גוף
סינמטריקס
29/08/2019
יום ה
18:00
סרט: בונים עולם
סינמטריקס
אירועים ביום 30/08/2019
30/08/2019
יום ו
10:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
30/08/2019
יום ו
10:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
30/08/2019
יום ו
11:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
30/08/2019
יום ו
11:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
30/08/2019
יום ו
11:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
30/08/2019
יום ו
11:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
30/08/2019
יום ו
12:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
30/08/2019
יום ו
12:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
30/08/2019
יום ו
12:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
30/08/2019
יום ו
12:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
30/08/2019
יום ו
13:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
30/08/2019
יום ו
13:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
30/08/2019
יום ו
13:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
אירועים ביום 31/08/2019
31/08/2019
שבת
10:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
31/08/2019
שבת
10:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
31/08/2019
שבת
11:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
31/08/2019
שבת
11:00
סרט: בונים עולם
סינמטריקס
31/08/2019
שבת
11:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
31/08/2019
שבת
11:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
31/08/2019
שבת
11:30
סרט: לעוף
סינמטריקס
31/08/2019
שבת
11:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
31/08/2019
שבת
12:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
31/08/2019
שבת
12:00
סרט: העולם הלוהט
סינמטריקס
31/08/2019
שבת
12:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
31/08/2019
שבת
12:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
31/08/2019
שבת
12:30
סרט: מסע ביקום
סינמטריקס
31/08/2019
שבת
12:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
31/08/2019
שבת
13:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
31/08/2019
שבת
13:00
סרט: מסע ביקום (ערבית)
סינמטריקס
31/08/2019
שבת
13:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
31/08/2019
שבת
13:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
31/08/2019
שבת
13:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
31/08/2019
שבת
14:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
31/08/2019
שבת
14:00
סרט: פלא-גוף
סינמטריקס
31/08/2019
שבת
14:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
31/08/2019
שבת
14:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
31/08/2019
שבת
14:30
סרט: מסע ביקום
סינמטריקס
31/08/2019
שבת
14:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
31/08/2019
שבת
15:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
31/08/2019
שבת
15:00
סרט: העולם הלוהט
סינמטריקס
31/08/2019
שבת
15:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
31/08/2019
שבת
15:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
31/08/2019
שבת
15:30
סרט: בונים עולם
סינמטריקס
31/08/2019
שבת
15:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
31/08/2019
שבת
16:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
31/08/2019
שבת
16:00
סרט: לעוף
סינמטריקס
31/08/2019
שבת
16:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
31/08/2019
שבת
16:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
31/08/2019
שבת
16:30
סרט: מסע ביקום
סינמטריקס
31/08/2019
שבת
16:45
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
31/08/2019
שבת
17:00
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
31/08/2019
שבת
17:00
סרט: העולם הלוהט
סינמטריקס
31/08/2019
שבת
17:15
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
31/08/2019
שבת
17:30
כניסה למדעטק - תערוכת !Map it
תערוכות
31/08/2019
שבת
17:30
סרט: פלא-גוף
סינמטריקס
31/08/2019
שבת
18:00
סרט: בונים עולם
סינמטריקס

סל קניות

ערוך