יום שבוע חודש לוח שנה
קודם  יום הבא  יום קודם  הבא
אירועים ביום 15/08/2018
כניסה למדעטק - תערוכת דיגיטלי 10:30 תערוכות
כניסה למדעטק - תערוכת דיגיטלי 10:45 תערוכות
כניסה למדעטק - תערוכת דיגיטלי 11:00 תערוכות
מופע: משעמם לי 11:00 אולם ע"ש מולי דגני
סרט: בונים עולם 11:00 סינמטריקס
כניסה למדעטק - תערוכת דיגיטלי 11:15 תערוכות
סרט: לעוף 11:30 סינמטריקס
כניסה למדעטק - תערוכת דיגיטלי 11:30 תערוכות
כניסה למדעטק - תערוכת דיגיטלי 11:45 תערוכות
סרט: העולם הלוהט 12:00 סינמטריקס
כניסה למדעטק - תערוכת דיגיטלי 12:00 תערוכות
מופע: משעמם לי 12:00 אולם ע"ש מולי דגני
כניסה למדעטק - תערוכת דיגיטלי 12:15 תערוכות
סרט: מסע ביקום 12:30 סינמטריקס
כניסה למדעטק - תערוכת דיגיטלי 12:30 תערוכות
כניסה למדעטק - תערוכת דיגיטלי 12:45 תערוכות
כניסה למדעטק - תערוכת דיגיטלי 13:00 תערוכות
מופע: משעמם לי 13:00 אולם ע"ש מולי דגני
סרט: מסע ביקום (ערבית) 13:00 סינמטריקס
כניסה למדעטק - תערוכת דיגיטלי 13:15 תערוכות
כניסה למדעטק - תערוכת דיגיטלי 13:30 תערוכות
כניסה למדעטק - תערוכת דיגיטלי 13:45 תערוכות
כניסה למדעטק - תערוכת דיגיטלי 14:00 תערוכות
מופע: משעמם לי 14:00 אולם ע"ש מולי דגני
סרט: פלא-גוף 14:00 סינמטריקס
כניסה למדעטק - תערוכת דיגיטלי 14:15 תערוכות
סרט: מסע ביקום 14:30 סינמטריקס
כניסה למדעטק - תערוכת דיגיטלי 14:30 תערוכות
כניסה למדעטק - תערוכת דיגיטלי 14:45 תערוכות
סרט: לעוף 15:00 סינמטריקס
כניסה למדעטק - תערוכת דיגיטלי 15:00 תערוכות
מופע: משעמם לי 15:00 אולם ע"ש מולי דגני
כניסה למדעטק - תערוכת דיגיטלי 15:15 תערוכות
סרט: העולם הלוהט 15:30 סינמטריקס
כניסה למדעטק - תערוכת דיגיטלי 15:30 תערוכות
כניסה למדעטק - תערוכת דיגיטלי 15:45 תערוכות
מופע: משעמם לי 16:00 אולם ע"ש מולי דגני
כניסה למדעטק - תערוכת דיגיטלי 16:00 תערוכות
סרט: בונים עולם 16:00 סינמטריקס
כניסה למדעטק - תערוכת דיגיטלי 16:15 תערוכות
כניסה למדעטק - תערוכת דיגיטלי 16:30 תערוכות
סרט: פלא-גוף 16:30 סינמטריקס
כניסה למדעטק - תערוכת דיגיטלי 16:45 תערוכות
כניסה למדעטק - תערוכת דיגיטלי 17:00 תערוכות
מופע: משעמם לי 17:00 אולם ע"ש מולי דגני
סרט: מסע ביקום 17:00 סינמטריקס
כניסה למדעטק - תערוכת דיגיטלי 17:15 תערוכות
כניסה למדעטק - תערוכת דיגיטלי 17:30 תערוכות
סרט: לעוף 17:30 סינמטריקס
סרט: העולם הלוהט 18:00 סינמטריקס
מופע: משעמם לי 18:00 אולם ע"ש מולי דגני
רכישה מהירה